naturKUTYA web-shop oldalunkon is, a jobb és biztonságosabb működés érdekében, cookie-kat (sütiket) használunk.
Az ELFOGADOM gombra kattintással, beleegyezel a cookie-k használatába.

Kategóriák

Garancia

A naturKUTYA WEB-BOLT -ban kizárólag kifogástalan minőségű termékeket forgalmazunk és a termékek minőségére, szavatossági idejére, csomagolására fokozottan ügyelünk.

Amennyiben minden körültekintő gondosságunk ellenére véletlenül hibás, vagy a szállítás során sérült terméket talál a csomagban, kérjük a csomag átvételét követően 24 órán belül jelezze az ügyfélszolgálat részére.
- telefon: (06) 30-2929995
- e-mail: info@4tappancs.hu
Egyeztetés után, a hibás terméket postai csomagként küldje el a címünkre: 4TAPPANCS Bt. 8220 Balatonalmádi, Szép Ilonka u.1
Amennyiben a csomagoláson külső sérülés nyomai láthatóak, jelezze a küldemény kézbesítőjének és kérje a sérülés tényének jegyzőkönyvbe vételét. Lehetőség szerint készítsen a látható sérülésről fénykép felvételt. Az esetről 24 órán belül értesítse az ügyfélszolgálatot és küldje el a csomagolás sérülését bizonyító fotót.
A további garanciára a Ptk.-ben és a kormányrendeletekben foglaltak szerint vállalunk felelősséget.
Vitás esetekben, a 4TAPPANCS Bt. bejegyzett vállalkozás illetékes Bírósága jogosult eljárni.

Cégbíróság:
4TAPPANCS Állatterápia és Kutyatréning Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által a Cg. 19-06-509654 cégjegyzék számmal bejegyzett vállalkozás.

Garanciális feltételek:
Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!
Az általunk forgalmazott termékekhez a jótállást, a gyártók vagy azok magyarországi importőrei biztosítják a vásárlóinknak. Így vásárlóink élvezhetik a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat.
A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott tartós fogyasztási cikkekre, - berendezésekre, szerszámokra, gépekre, - a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet értelmében 2021.01.01. –től, a teljesítés időpontjától számított:

•        10.000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év
•        100.000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
•        250.000 forint eladási ár felett 3 év

garanciát vállalunk.
A jótállási idő kezdete a számla dátuma.
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 3 munkanapon belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó vagy a forgalmazó
Jótállási igényét a vásárló a számlával érvényesítheti.
A garanciális problémával cégünknek behozott, beküldött készülékeket továbbítjuk a garanciális hátteret biztosító szakszervíz szolgáltatóhoz, aki, - a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, - intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje 15 nap.
A 3 munkanapon belüli csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a cserét.
Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor a naturKUTYA.hu web-bolt is, csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék cseréjét.
Portósan, utánvételes fizetéssel küldött csomagokat nem vesz át ügyfélszolgálatunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a naturKUTYA.hu web-bolt utólag megtéríti a szállítás költségét.  
Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Az álltalunk forgalmazott tartós fogyasztási cikkek gyártóinak székhelyei:
ARTERO - C/ Narcís Monturiol, 2-4. Polígono Industrial Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona, Spanyolország
HEINIGER - Industrieweg 8, 3360 Herzogenbuchsee, Svájc

Kellékszavatosság, termékszavatosság:
Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A vásárló a kellékszavatossági igényét a naturKUTYA.hu web-boltot üzemeltető 4TAPPANCS Bt. vállalkozással (8220 Balatonalmádi, Szép Ilonka u. 1, +36-30-2929995, info@4tappancs.hu ) szemben érvényesítheti.

A vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
- Kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 4TAPPANCS Bt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
- Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - A szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben igazolja (a vásárlást igazoló számla segítségével), hogy a terméket a naturKUTYA.hu web-boltban vásárolta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után, a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fenn állt.
A termék hibája esetén a vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényt a vásárló kizárólag hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatosság igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó vagy forgalmazó kizárólag mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tuja, hogy:
- A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta fogalomba:
- A hiba a tudomány és a technika állása szerint, a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.
- A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak vagy forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet >>> https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor

Árukereső.hu Árukereső.hu